Saknar ni någon fälg går det bra att göra en förfrågan via epost.
 

Till alla fälgar ingår det bultar/muttrar om det krävs annat än bilens original bultar/muttrar.

Klicka på bilden för mer info.

Höst/vinter 2020

Nitro Throne FF

8,5x20          2 885:-

9x20             2 885:-
10x20           3 015:-
10,5x20        3 015:-
9x22             3 545:-
9,5x22          3 545:-
10,5x22        3 705:-
11x22           3 705:-

Nitro Sapphire FF

7,5x18        2 265:-
8x18           2 315:-
8,5x18        2 315:-
7,5x19        2 605:-
8x19           2 665:-
8,5x19        2 665:-
8x20           2 915:-
8,5x20        2 965:-
9x20           3 165:-


 

Nitro Turismo FF

8x19          2 735:-
8,5x19       2 735:-
9x19          2 825:-
9,5x19       2 825:-
10x19        2 915:-
10,5x19     2 915:-
8x20          2 925:-
8,5x20       2 925:-
9x20          3 015:-
9,5x20       3 015:-
10x20        3 225:-
                                                                      10,5x20     3 225:-
                                                                      11x20        3 335:-
                                                                      11,5x20     3 335:-


 

Nitro Turismo G.Gun/Pol FF

8x19            2 815:-
8,5x19         2 815:-
9x19            2 915:-
9,5x19         2 915:-
10x19          3 005:-
10,5x19       3 005:-
8x20            3 015:-
8,5x20         3 015:-
9x20            3 065:-
9,5x20         3 065:-
10x20          3 225:-
                                                                      10,5x20       3 225:-
                                                                      11x20          3 335:-
                                                                      11,5x20       3 335:-


 

Nitro Vulcano G.Gun

8,5x19         2 505:-
9,5x19         2 505:-
8,5x20         2 755:-
9x20            2 755:-
9,5x20         2 755:-
10,5x20       2 755:-
9x21            3 145:-
9,5x21         3 145:-
10,5x21       3 145:-


 

Nitro Vulcano 

8,5x19         2 635:-
9,5x19         2 635:-
8,5x20         2 935:-
9x20            2 935:-
9,5x20         2 935:-
10,5x20       2 935:-
9x21            3 385:-
9,5x21         3 385:-
10,5x21       3 385:-


 

Nitro Spark G.Blk/Grey 

8x18            2 145:-
8,5x20         2 845:-

Nitro Spark G.Blk/Red

8x18            2 145:-
8,5x20         2 845:-

Nitro Sabre G.Blk

7,5x17        1 905:-
8x17           1 935:-
8x18           2 155:-
8,5x19        2 615:-
8,5x20        2 925:-

Nitro Demon H.Slv

8x18         1 655:-
8x19         2 015:-
9x19         2 015:-
8,5x20      2 305:-
9x20         2 305:-
9,5x20      2 305:-

Nitro Demon 

8x18         1 655:-
8x19         2 015:-
9x19         2 015:-
8,5x20      2 305:-
9x20         2 305:-
9,5x20      2 305:-

Nitro Edge M.Blk 

9x19         2 345:-
9x20         2 455:-
10x20       2 455:-
9x22         2 765:-
10x22       2 765:-

Nitro Magnum

9x20            2 685:-
9x22            3 105:-
10,5x22       3 105:-

Advanti Inizio DST

7,5x17           2 055:-
8x18              2 345:-
8,5x18           2 345:-
9x18              2 345:-
8x19              2 685:-
8,5x19           2 685:-
9,5x19           2 685:-

BM Drive M.Gun

6x15                815:-
7x16                945:-
7x17             1 125:-
8x17             1 125:-
8x18             1 435:-

ATS Streetrallye Blk

7x17             2 015:-
7,5x18          2 475:-

ATS Streetrallye Slv

6x15             1 175:-
6x16             1 315:-
6,5x16          1 315:-

ATS Antares

6x15                  925:-
6,5x16            1 085:-
7x16               1 085:-
7,5x16            1 085:-
7x17               1 345:-
7,5x17            1 345:-
8x18               1 735:-

ATS Antares G.Blk

6x15                 945:-
6,5x16           1 125:-
7x16              1 125:-
7,5x16           1 125:-
7x17              1 385:-
7,5x17           1 385:-
8x18              1 785:-

ATS Evolution

7x16              1 085:-
7,5x17           1 345:-
8x17              1 345:-
7x18              1 735:-
7,5x18           1 735:-
8x18              1 735:-
8x19              2 195:-
9x19              2 505:-

ATS Evolution G.Grey

7x16              1 125:-
7,5x17           1 385:-
8x17              1 385:-
7x18              1 785:-
7,5x18           1 785:-
8x18              1 785:-
8x19              2 255:-
9x19              2 565:-

ATS Mizar

6,5x16              1 085:-
7,5x16              1 105:-
6,5x17              1 345:-
7x17                 1 345:-
7,5x17              1 345:-
8x17                 1 345:-
8x18                 1 735:-
8,5x18              1 735:-
8x19                  2 115:-
8,5x19               2 345:                                                                                                          8,5x20               3 475:-
                                                                      9x21                  4 825:-
                                                                     10x21                 5 255:-

ATS Mizar G.Blk

6,5x16              1 125:-
7,5x16              1 145:-
6,5x17              1 385:-
7x17                 1 385:-
7,5x17              1 385:-
8x17                 1 385:-
8x18                 1 785:-
8,5x18              1 785:-
8x19                  2 255:-
8,5x19               2 385:-
8,5x20               3 475:-
                                                                      9x21                  4 825:-
                                                                     10x21                 5 255:-

CSP 18 Blk/Pol

6,5x16           1 135:-
7,5x17           1 315:-
8x17              1 315:-
8x18              1 725:-
8x19              2 085:-
9x19              2 085:-

CSP 18 

6,5x16              1 015:-
7,5x17              1 255:-
8x17                 1 255:-
8x18                 1 665:-
8x19                 2 015:-
9x19                 2 015:-

CSP 18 G.Blk 

6,5x16              1 015:-
7,5x17              1 255:-
8x17                 1 255:-
8x18                 1 665:-
8x19                 2 015:-
9x19                 2 015:-

CSP 13

6x15                  885:-
6,5x16            1 015:-
7x17               1 255:-
7,5x18            1 665:-
8x18               1 665:-
8x19               2 015:-

CSP 13 M.Gun

6x15                    885:-
6,5x16              1 015:-
7x17                 1 255:-
7,5x18              1 665:-
8x18                 1 665:-
8x19                 2 015:-

CSP 15

6,5x16              1 115:-
7x17                 1 355:-

CSP 15 M.Blk

6,5x16              1 115:-
7x17                 1 355:-

CSP 16

5x14                    745:-
5,5x15                 775:-
6x15                    775:-
6,5x16                 885:-
7x16                    885:-
7x17                 1 095:-
7,5x17              1 095:-
7,5x18              1 405:-

CSP 16 M.Gun

5x14                    745:-
5,5x15                 775:-
6x15                    775:-
6,5x16                 885:-
7x16                    885:-
7x17                 1 095:-
7,5x17              1 095:-
7,5x18              1 405:-

Image Colt

6,5x16              1 005:-
7,5x17              1 195:-
8x18                 1 445:-
8,5x19              1 775:-
8,5x20              2 005:-

Image Comet

5x14                  745:-
5,5x14               745:-
5x15                  815:-
6x15                  815:-
6x16                  885:-

Image Comet Slv

5,5x14               745:-
5x15                  815:-
6x15                  815:-
6x16                  885:-

Image Comet G.Blk/Pol

6x15                  885:-
6x16                  965:-

Image Spirit

6,5x16                875:-
7x16                   875:-
7x17                1 015:-

Image Thor

8x18              1 445:-
8,5x19           1 795:-

Image Brio

6x15                      815:-
6,5x15                   815:-
6,5x16                   885:-
7x17                   1 065:-

Image Ride Blk/pol

5x13                    845:-
5,5x14                 905:-
6x15                 1 005:-

Image Ride High Load Blk/pol

5x13                       995:-
5,5x14                 1 075:-
6x15                    1 215:-

Image Ride High Load M.Gun

5x13                      925:-
5,5x14                 1 005:-
6x15                    1 175:-

Image Ride 

5x13                      775:-
5,5x14                   825:-
6x15                      935:-

Image Ride High Load 

5x13                       925:-
5,5x14                  1005:-
6x15                     1175:-

Image Stella

6,5x16                875:-
7x16                   875:-
7x17                 1 015:-
7,5x17              1 015:-
7,5x18              1 265:-
8x18                 1 265:-

Image Stella M.Blk

6,5x16                875:-
7x16                   875:-
7x17                 1 015:-
7,5x17              1 015:-
7,5x18              1 265:-
8x18                 1 265:-

Image Motion

6x15                       815:-
6,5x16                    955:-
7x16                       955:-
7x17                    1 105:-
8x17                    1 105:-
8x18                    1 385:-
8x19                    1 595:-

Image Motion G.Gun

6x15                       815:-
6,5x16                    955:-
7x16                       955:-
7x17                    1 105:-
8x17                    1 105:-
8x18                    1 385:-
8x19                    1 595:-

Image Legend

6,5x16                     955:-
7x16                        955:-
7,5x17                  1 105:-
8x18                     1 385:-

Image Rebel

4,5x14                 835:-
5x15                    985:-

Image Rebel M.Blk

4,5x14                 835:-
5x15                    985:-

Nitro Hammer

8x18                  1 845:-
8,5x20               2 535:-

Nitro Hammer High Load

8x18                  1 975:-
8,5x20               2 645:-

Image Vector

6,5x16                  1 255:-
7x17                     1 585:-

Image Vector Slv

6,5x16                  1 255:-
7x17                     1 585:-

Image Vector Blk/Pol

6,5x16                  1 465:-
7x17                     1 665:-

Image Strong G.Blk/Pol

6x15                      1505:-
6,5x16                   1805:-
6,5x17                    2025:-
7,5x18                    2425:-

Image Strong

6x15                        1 395:-
6,5x16                     1 625:-
6,5x17                     1 865:-
7,5x18                     2 245:-

Image Strong M.Gun

6x15                        1 395:-
6,5x16                     1 625:-
6,5x17                     1 865:-
7,5x18                     2 245:-

Image Solid Gun/Pol

6,5x16                   1 805:-

Image Solid 

6,5x16                   1 495:-

CSP Work 

6x15                1 265:-
7x16                1 395:-

Image Rock G.Blk/Pol 


7,5x17                1 695:-
7,5x18                1 945:-

Image Rock 


7,5x17                1 585:-
7,5x18                1 825:-

BM Macho 


7x16                 1 365:-
7,5x17              1 555:-
8x18                 1 815:-
9x20                 2 435:-

BM Macho M.Blk 


7x16                 1 365:-
7,5x17              1 555:-
8x18                 1 815:-
9x20                 2 435:-

Advanti Wildcat 


7,5x17              1 765:-
8,5x18              2 055:-
8,5x20              2 615:-

Ballistic Dakota Blk/Pol


9x20              2 875:-
9x22              3 165:-

Ballistic Dakota 


9x20              2 715:-
9x22              2 995:-

Ballistic Guillotine

9x17                       2575:-
9x18                       2645:-
9x20                       2915:-
12x22                     3075:-

Ballistic Morax

9x17               2 365:-
9x18               2 505:-
9x20               2 775:-

Ballistic Ravage

9x17               2 365:-
9x18               2 505:-
9x20               2 775:-

CSP 10

5x19              1 595:-

CSP 10 M.Blk

5x19              1 595:-

Advanti Peak

8x16              1 545:-

MSW 40 Blk/Pol

7x17                     1 675:-
8x18                     1 865:-
7,5x19                  2 035:-
8x19                     2 035:-
9x19                     2 135:-
8,5x20                  2 645:-
9x20                     2 645:-
10x20                   2 745:-
11x20                   2 745:-

MSW 79 Blk/Pol

6,5x16                1 235:-
7x17                   1 445:-
7x18                   1 535:-
7,5x18                1 535:-

MSW 30 G.Blk/F.Pol

7,5x17                      1 575:-
7,5x18                      1 865:-
8x18                         1 865:-
8,5x18                      1 865:-
9x18                         1 865:-
7,5x19                      2 035:-
8x19                         2 035:-
8,5x19                      2 035:-
9x19                         2 035:-
9,5x19                      2 135:-    
8,5x20                      2 435:-
                                                                      9,5x20                      2 455:-

MSW 48 M.Blk

6,5x16                        1 465:-
7,5x17                        1 765:-
8x18                           2 075:-
8x19                           2 415:-
9x19                           2 485:-
6,5x20                        2 125:-
8,5x20                        2 845:-
9,5x20                        2 935:-
9x21                           3 475:-
9,5x21                        3 515:-
10x21                         3 565:-
                                                                      11,5x21                      3 685:-

 

MSW 73


7,5x17                        1 805:-
8x18                           2 125:-
8,5x18                        2 155:-
8x19                           2 365:-
8,5x19                        2 365:-
9x19                           2 365:-
 

MSW 49 M.Gun/Pol

8x18                        2 195:-
8x19                        2 595:-
9x19                        2 665:-
8,5x20                     2 925:-

MSW 77 Matt Grey

5x14                          815:-
6x15                          935:-
7x16                       1 065:-
7,5x17                    1 295:-
8x18                       1 485:-

MSW 55 m.Dark Grey

6,5x16                      1 045:-
7x17                         1 355:-
7,5x17                      1 325:- 
8,5x18                      1 575:-
8,5x19                      1 805:-

MSW 48 Van

6,5x16                   1 455:-
7x17                      1 655:-

MSW 48 Van Blk/Pol

6,5x16                1 505:-
7x17                   1 725:-

Sparco Dakar

5,5x16                    1 665:-

MSW 50 G.Blk

8x18                      1 965:-
8x19                      2 255:-
8,5x19                   2 255:-
8,5x20                   2 535:-
9,5x20                   2 535:-
8,5x21                   3 065:-

Image Colt L.Gun

6,5x16                        965:-
7,5x17                     1 155:-
8x18                        1 405:-
8,5x19                     1 735:-
8,5x20                     1 965:-

Image Star FF L.Gun

6,5x17                        1 295:-
7x17                           1 295:-
7,5x17                        1 295:-
7,5x18                        1 735:-
8x18                           1 735:-
8,5x18                        1 735:-
9x18                           1 735:-

Image Star FF Slv

7,5x18                     1 735:-
8x18                        1 735:-
8,5x18                     1 735:-
9x18                        1 735:-

Image Star FF G.Blk/Pol

6,5x17                          1 375:-
7x17                              1 375:-
7,5x17                           1 375:-
7,5x18                           1 815:-
8x18                              1 815:-
8,5x18                           1 815:-
9x18                              1 815:-

Image Colt SUV G-Blk/Pol

6,5x17                           1 375:-
7x17                              1 375:-
7,5x17                           1 375:-
7,5x18                           1 815:-
8x18                              1 815:-
8,5x18                           1 815:-
9x18                              1 815:-

Image Colt SUV L.Gun

8,5x19                          1 995:-
9x20                             2 345:-

Nitro Aero FF G.Blk

8,5x18                    2415:-
8x19                       2845:-
8,5x19                    2845:-
8,5x20                    3105:-
9x20                       3105:-

Nitro Aero FF L.Gun

8,5x18                    2415:-
8x19                       2845:-
8,5x19                    2845:-
8,5x20                    3105:-
9x20                       3105:-

Nitro Aero FF G.Gun/Pol

8,5x18                  2505:-
8x19                     2915:-
8,5x19                  2915:-
8,5x20                  3195:-
9x20                     3195:-